کارخانه جنرال فلز آسیا

 

 

ویدئو کلیپ از کارخانه جنرال فلز آسیا و صحبت های مدیریت شرکت جناب آقای علیپور

 

 

مصاحبه مدیریت شرکت جنرال فلز آسیا جناب آقای علیپور با خبرنگار مردمی

error: Content is protected !!